کابل های ضد حریق به کابلی گفته می شود که بتواند مقدار دمای مشخص در مواجهه با شعله مستقیم را در مدت زمان معینی تحمل نماید.در این خصوص استانداردهای زیادی همچون IEC ،BS ،IEEE و غیره به بررسی چگونگی ساخت، بهره برداری و تست این کابل ها پرداخته اند که می توان به مهم ترین آنها یعنی استاندارد BS اشاره ای ویژه داشت. کابل های ضد حریق را با اسامی مختلفی میتوان در بازار دید : – کابل مقاوم در برابر حریق – کابل مقاوم در برابر آتش – کابل ضد حریق – کابل ضد آتش – کابل اعلام حریق – کابل اطفاء حریق – کابل اطفاء آتش…