برقراری تماس از

ما معمولاً ظرف مدت 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ می دهیم.

اطلاعات تماس

تلفن های تماس : 

02188177360 و  09120361410

فاکس : 02188177387

ایران ، تهران ، خیابان مطهری ، خیابان علی اکبری ، خیابان صحاف زاده ، پلاک 58 ، واحد 2

کد پستی : 1576943573

آدرس ایمیل : info@almascable.ir