پروفی باس یک شبکه دیجیتال است که وظیفه اش برقراری ارتباط بین سنسورهای میدان و سیستم کنترل یا کنترلرها است. ایده اولیه در زمان توسعه آن، پیاده سازی پروفی باس در صنایع اتوماسیون کارخانه و سپس صنایع فرآیندی، تولید و … بود. کابل های پروفی باس، در واقع کابل های اتوماسیون برای سیستم های فیلدباس صنعتی از نوع اتصال سریع هستند که به ویژه برای کاربردهای فرآیند توسعه یافته اند. انواع کابل پروفی باس پروتکل یا کابل پروفیباس در واقع یک رابط بین سیستم کنترل با تجهیزاتی مانند سنسورها و اینسترومنتها میباشد. کابل پروفباس طبق استاندارد بین المللی IEC-61158 ساخته میشود که شامل دو نوع عمده نوع DP…