کابل اعلام حریق – Fire Alarm Cable

کابل مقاوم در برابر آتش یا کابل نسوز، در صورت آتش سوزی یکپارچگی مدار را حفظ میکند. در سیستمهای اعلام حریق، روشنایی اضطراری و سیستم های تخلیه اضطراری، بایستی از این کابلها استفاده گردد. در این صورت، امکان فعال شدن سیستم های مورد نیاز در شرایط اضطراری و تخلیه ساختمان وجود خواهد داشت.

شیلد آلومینیومی به همراه سیم تخلیه (درین) مسی موجود در این کابل، باعث کاهش تاثیر نویز سیستم بر روی کابل اعلام حریق گشته فلذا عملکرد مطمئن سیستم کنترلی را تضمین مینماید.شرکت کابل الماس خاورمیانه قادر به تامین کابل مذکور از برندهای معتبر اروپایی و با ارائه ضمانت اصالت کالا میباشد.