محصولات تخصصی Raychem:

 – کابل های ویژه صنعت نفت و گاز : 

کابل های تخصصی اکتشاف و تولید :

کابل دکل حفاری

کابل تخصصی سکوهای نفت و گاز

کابل های ویژه پتروشیمی و پالایشگاهی :

کابل های تخصصی خطوط لوله و مخازن :

 

– کابل های ویژه صنایع فلزی و معدنی : 

کابل های تخصصی صنایع فلزی :

کابل های تخصصی معادن و تونل ها :

 

– کابل های ویژه صنعت حمل و نقل :

صنایع هواپیمایی و فرودگاهی :

صنعت واگن سازی ، راه آهن و مترو :

کابل های تخصصی صنعت کشتی سازی :

 

– کابل های ویژه صنعت ساختمان و پروژه های زیر ساختی : 

کابل های شبکه های مخابراتی :

کابل های تخصصی صنعت ساختمان :

کابل های تخصصی احداث بنادر تجاری :