دفتر اصلی  شرکت HUBER SUHNER در کشور سوییس قرار دارد. این شرکت یکی  تولید کنندگان بزرگ  بین المللی صنعت کابل  می باشد. عمده محصولات این شرکت در صنعت حمل و نقل شامل حمل و نقل ریلی ، واگن سازی و صنایع هوایی می باشد. این شرکت دارای برندهای فرعی (Trademark) جهت هرکدام از کاربردها دارد که به شرح ذیل می باشد:

 • RADOX TRACTION
 • RADOX RAIL WAY
 • RADOX EN 50306
 • RADOX TENUIS TW
 • RADOX GKW LW
 • RADOX 3GKW
 • RADOX 4GKW
 • RADOX 9GKW
 • RADOX EN 50264
 • RADOX JUMPER
 • RADOX DATABUS
 • RADOX FR

شرکت HUBER SUHNER   توانایی تولید بر اساس استانداردهای مختلف  اروپایی، آمریکایی مطرح درصنعت واگن سازی و ریلی را دارد. این شرکت موفق به اخذ تاییدیه های بین المللی در بازارهای هدف بین المللی شده است .

 

محصولات تخصصی Huber Suhner:

– کابل های ویژه صنعت حمل و نقل :

صنعت واگن سازی ، راه آهن و مترو :

کابل های واگن سازی